ทรัพย์สินที่ FTREIT ลงทุน

FTREIT ได้ลงทุนในทรัพย์สินประเภทอาคารคลังสินค้า และอาคารโรงงานที่ก่อให้เกิดรายได้รวม 547 ยูนิต ด้วยพื้นที่ให้เช่ารวม 1,631,171 ตร.ม. บนที่ดิน 2,061 ไร่
อาคารคลังสินค้า และอาคารโรงงานคุณภาพสูง รวม 547 ยูนิต ที่มีความหลากหลายของทำเลที่ตั้ง
ผู้เช่าที่มีคุณภาพ ฐานะมั่นคง และประกอบธุรกิจที่หลากหลาย
มีอัตราการเช่าพื้นที่สูง และบางส่วนประกอบด้วยสัญญาเช่าระยะยาว
มีความสมดุลของการลงทุนในสิทธิการเช่า และกรรมสิทธิ์ เพื่อเพิ่มผลตอบแทนต่อปีที่น่าดึงดูด และเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินในอนาคต

ประเภทของทรัพย์สิน

(สัดส่วนตามพื้นที่)

อาคารคลังสินค้า

52%

232
ยูนิต ของอาคารคลังสินค้า
833
ไร่ ของที่ดิน
840,611
ตร.ม. ของพื้นที่ให้เช่า
16
แห่ง ทำเลยุทธศาสตร์ ในโครงการโลจิสติคส์พาร์ค และสวนอุตสาหกรรม

อาคารโรงงาน

48%

315
ยูนิต ของอาคารโรงงาน
1,229
ไร่ ของที่ดิน
790,560
ตร.ม. ของพื้นที่ให้เช่า
11
แห่ง ทำเลยุทธศาสตร์ ในนิคมอุตสาหกรรม และสวนอุตสาหกรรม

รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สิน

(สัดส่วนตามพื้นที่)

กรรมสิทธิ์

1,186,817
ตร.ม. ของพื้นที่ให้เช่า
141
ยูนิต ของอาคารคลังสินค้า 480,357 ตร.ม.
290
ยูนิต ของอาคารโรงงาน 706,460 ตร.ม.

สิทธิการเช่า

444,354
ตร.ม. ของพื้นที่ให้เช่า
91
ยูนิต ของอาคารคลังสินค้า 360,254 ตร.ม.
25
ยูนิต ของอาคารโรงงาน 84,100 ตร.ม.
 • สิทธิการเช่าอาคารคลังสินค้า 24 ปี จำนวน 10 ยูนิต
 • สิทธิการเช่าอาคารคลังสินค้า 25 ปี จำนวน 43 ยูนิต
 • สิทธิการเช่าอาคารโรงงาน 25 ปี จำนวน 24 ยูนิต
 • สิทธิการเช่าอาคารคลังสินค้า 26 ปี จำนวน 4 ยูนิต
 • สิทธิการเช่าอาคารคลังสินค้า 27 ปี จำนวน 19 ยูนิต
 • สิทธิการเช่าอาคารโรงงาน 27 ปี จำนวน 1 ยูนิต
 • สิทธิการเช่าอาคารคลังสินค้า 29 ปี จำนวน 15 ยูนิต
จ.พระนครศรีอยุธยา
จ.ปทุมธานี
จ.ปราจีนบุรี
จ.สมุททรปราการ
จ.ฉะเชิงเทรา
จ.ชลบุรี
จ.ระยอง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อาคารโรงงาน
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
 • อาคารโรงงาน 13 ยูนิต
 • พื้นที่ให้เช่า 27,050 ตร.ม.
นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค)
 • อาคารโรงงาน 36 ยูนิต
 • พื้นที่ให้เช่า 99,728 ตร.ม.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
 • อาคารโรงงาน 54 ยูนิต
 • พื้นที่ให้เช่า 128,582 ตร.ม.
อาคารคลังสินค้า
โรจนะ อยุธยา
 • อาคารคลังสินค้า 3 ยูนิต
 • พื้นที่ให้เช่า 18,324 ตร.ม.
วังน้อย 1
 • อาคารคลังสินค้า 13 ยูนิต
 • พื้นที่ให้เช่า 67,306 ตร.ม.
วังน้อย 2
 • อาคารคลังสินค้า 4 ยูนิต
 • พื้นที่ให้เช่า 9,800 ตร.ม.

จังหวัดปทุมธานี

อาคารโรงงาน
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร
 • อาคารโรงงาน 17 ยูนิต
 • พื้นที่ให้เช่า 41,200 ตร.ม.

จังหวัดสมุททรปราการ

อาคารโรงงาน
นิคมอุตสาหกรรมบางปู
 • อาคารโรงงาน 11 ยูนิต
 • พื้นที่ให้เช่า 35,525 ตร.ม.
อาคารคลังสินค้า
บางพลี 1
 • อาคารคลังสินค้า 10 ยูนิต
 • พื้นที่ให้เช่า 76,477 ตร.ม.
บางพลี 3
 • อาคารคลังสินค้า 28 ยูนิต
 • พื้นที่ให้เช่า 106,692 ตร.ม.

จังหวัดปราจีนบุรี

อาคารคลังสินค้า
โรจนะ ปราจีนบุรี
 • อาคารคลังสินค้า 1 ยูนิต
 • พื้นที่ให้เช่า 10,020 ตร.ม.

จังหวัดฉะเชิงเทรา

อาคารคลังสินค้า
บางนา
 • อาคารคลังสินค้า 81 ยูนิต
 • พื้นที่ให้เช่า 258,260 ตร.ม.

จังหวัดระยอง

อาคารโรงงาน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
 • อาคารโรงงาน 30 ยูนิต
 • พื้นที่ให้เช่า 81,600 ตร.ม.

จังหวัดชลบุรี

อาคารโรงงาน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
 • อาคารโรงงาน 94 ยูนิต
 • พื้นที่ให้เช่า 231,225 ตร.ม.
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี
 • อาคารโรงงาน 3 ยูนิต
 • พื้นที่ให้เช่า 7,200 ตร.ม.
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โปรเจค 1)
 • อาคารโรงงาน 19 ยูนิต
 • พื้นที่ให้เช่า 39,250 ตร.ม.
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โปรเจค 2)
 • อาคารโรงงาน 9 ยูนิต
 • พื้นที่ให้เช่า 21,025 ตร.ม.
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โปรเจค 3)
 • อาคารโรงงาน 13 ยูนิต
 • พื้นที่ให้เช่า 38,100 ตร.ม.
อาคารคลังสินค้า
อมตะนคร
 • อาคารคลังสินค้า 7 ยูนิต
 • พื้นที่ให้เช่า 19,650 ตร.ม.
พานทอง 1
 • อาคารคลังสินค้า 5 ยูนิต
 • พื้นที่ให้เช่า 10,600 ตร.ม.
แหลมฉบัง 1
 • อาคารคลังสินค้า 21 ยูนิต
 • พื้นที่ให้เช่า 69,404 ตร.ม.
แหลมฉบัง 2
 • อาคารคลังสินค้า 15 ยูนิต
 • พื้นที่ให้เช่า 43,950 ตร.ม.
อิสเทิร์น ซีบอร์ด 1 (เอ)
 • อาคารคลังสินค้า 7 ยูนิต
 • พื้นที่ให้เช่า 35,430 ตร.ม.
อิสเทิร์น ซีบอร์ด 1 (บี)
 • อาคารคลังสินค้า 4 ยูนิต
 • พื้นที่ให้เช่า 11,400 ตร.ม.
อิสเทิร์น ซีบอร์ด 2 (เอ)
 • อาคารคลังสินค้า 4 ยูนิต
 • พื้นที่ให้เช่า 15,800 ตร.ม.
ศรีราชา
 • อาคารคลังสินค้า 5 ยูนิต
 • พื้นที่ให้เช่า 44,418 ตร.ม.
บ่อวิน
 • อาคารคลังสินค้า 9 ยูนิต
 • พื้นที่ให้เช่า 20,700 ตร.ม.