คอลัมน์ สังคมธุรกิจ
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัยพ์และสิทธิการเช้าอสังหาริมทรัพย์ ไทคอน (TREIT)
"กองทรัสต์ TREIT" สดใส ได้รับเชิญเดินสายสร้างความเชื่อมนั่ ไกลถึงต่างแดน
ทริสให้เครดิต TREIT ที่ระดับ 'A'
สังคมธุรกิจ
กองทรัสต์ "TREIT" พร้อมออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท
FUNDAMENTAL FOCUS: ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน
นายกระทิงและหญิงฟลอร์: FTREIT หุ้นยังเป็นขาขึ้น
สังคมธุรกิจ
'ทีแมน'ตั้งเป้าเอยูเอ็มกองรีทโต10%
ภาพข่าว: TREIT แจก 6%
'ไทคอน'ขายโกดังเข้ารีทดันรายได้

สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์