เลื่อนลง
กลยุทธ์สำคัญ
อาคารคลังสินค้า และอาคารโรงงานคุณภาพสูง รวม 554 ยูนิต ที่มีความหลากหลายของทำเลที่ตั้ง
ผู้เช่าที่มีคุณภาพ ฐานะมั่นคง และประกอบธุรกิจที่หลากหลาย
มีอัตราการเช่าพื้นที่สูง และบางส่วนประกอบด้วยสัญญาเช่าระยะยาว
มีความสมดุลของการลงทุนในสิทธิการเช่า และกรรมสิทธิ์ เพื่อเพิ่มผลตอบแทนต่อปีที่น่าดึงดูด และเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินในอนาคต
ข้อมูลราคาหน่วยทรัสต์

ณ วันที่ :

ชื่อย่อ: FTREIT

16.40 บาท
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
+0.20 (1.23%)
ปริมาณซื้อขาย (หน่วย)
1,554,200
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ณ วันที่
27,537,075,335.97 บาท

มูลค่าต่อหน่วย 10.5814 บาท
ผลประโยชน์ตอบแทน
0.1670 บาทต่อหน่วย
วันที่จ่าย
11 ธันวาคม 2562
รอบผลการดำเนินงาน
1 กรกฎาคม 2562 - 30 กันยายน 2562

ทรัพย์สินของเรา

อาคารโรงงาน และคลังสินค้าคุณภาพสูง รวม 554 ยูนิต กระจายในทำเลยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม และโลจิสติกส์ที่สำคัญของประเทศไทย
คลังสินค้า และโรงงาน
554 ยูนิต
พื้นที่ให้เช่า
1,678,475 ตร.ม.
7 จังหวัด
28 ทำเลยุทธศาสตร์
อ่านเพิ่มเติม +

ประโยชน์ของการลงทุนใน FTREIT

FTREIT นำเสนอการลงทุนทางเลือกที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มความมั่งคั่งสูงสุดแก่ผู้ถือหน่วย จากรายได้ที่สม่ำเสมอของสัญญาเช่าอาคารคลังสินค้าและอาคารโรงงานมาตรฐานสูง กอปรกับโอกาสที่จะได้รับประโยชน์จากความต้องการในการขนส่งทางโลจิสติคส์ที่เพิ่มขึ้น ด้วยการเติบโตไปพร้อมกับการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข่าวสารองค์กร

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่ววยลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม +

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)

อ่านเพิ่มเติม +

แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลครั้งที่ 19

อ่านเพิ่มเติม +