อัตราการเช่าพื้นที่

2563 ไตรมาส 1/64 ไตรมาส 2/64 ไตรมาส 3/64
อาคารคลังสินค้า และอาคารโรงงาน
อัตราการเช่าเฉลี่ย 83.6% 84.0% 86.3% 85.7%
พื้นที่ให้เช่า (ตร.ม.) 1,871,012 2,013,746 2,030,396 2,030,396

หมายเหตุ: รวมการรับประกันการมีผู้เช่า

รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

โครงการ ลักษณะการครอบครอง จำนวน (ยูนิต) พื้นที่ให้เช่า (ตร.ม.)
ถือกรรมสิทธิ์ สิทธิการเช่า
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 100% - 15 32,300
นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค (บ้านหว้า) 88% 12% 40 111,828
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 92% 8% 61 145,732
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร 91% 9% 23 56,500
นิคมอุตสาหกรรมบางปู 100% - 13 40,325
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี 90% 10% 103 271,225
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง 78% 22% 38 100,400
นิคมอุตสาหกรรมเหมราช ชลบุรี (บ่อวิน) 100% - 3 7,200
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 1) 100% - 19 39,250
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 2) 59% 41% 9 21,025
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 3) 87% 13% 13 38,100
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (โรจนะ) 100% - 3 18,324
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (วังน้อย 1) 100% - 13 67,306
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (วังน้อย 2) 100% - 8 19,600
คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (ห้องเย็น CTD) 100% - 1 18,354
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (บางพลี 1) - 100% 10 76,477
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (บางพลี 2) - 100% 9 124,634
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (บางพลี 3) - 100% 28 106,692
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์
(โรจนะ ปราจีนบุรี)
100% - 8 14,832
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (บางนา) 31% 69% 82 258,260
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (อมตะ ซิตี้) 100% - 7 19,650
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (ศรีราชา) 100% - 22 99,789
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (พานทอง) 100% - 5 10,600
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (แหลมฉบัง 1) 100% - 21 69,404
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (แหลมฉบัง 2) 100% - 26 81,700
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (แหลมฉบัง 3) 100% - 24 80,012
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์
(อีสเทิร์น ซีบอร์ด 1 A)
100% - 7 35,430
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์
(อีสเทิร์น ซีบอร์ด 1 B)
100% - 12 28,968
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์
(อีสเทิร์น ซีบอร์ด 2 A)
100% - 4 15,800
นิคมอุตสาหกรรมเหมราช ชลบุรี (บ่อวิน) 100% - 9 20,700

สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์