FTREIT ติดโผดัชนี FTSE Global Equity Index

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “FIRM” ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ หรือ “FTREIT” เปิดเผยว่า FTREIT ได้รับคัดเลือกเข้าดัชนี FTSE Global Equity Index Series (FTSE GEIS) จัดทำโดย FTSE Russell ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดทำดัชนีหลักทรัพย์ในระดับสากล โดย ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา FTSE Russell ได้ประกาศให้ FTREIT เข้ารวมคำนวณในดัชนีดังกล่าว และจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563

ดัชนี FTSE GEIS เป็นดัชนีที่คัดเลือกหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีศักยภาพจากทั่วโลก มากกว่า 17,000 หลักทรัพย์ ใน 49 ประเทศ การได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมในดัชนีนี้จะมีส่วนสำคัญที่จะสนับสนุนในการให้น้ำหนักการลงทุนของนักลงทุนประเภทสถาบัน กองทุน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เนื่องด้วยดัชนีดังกล่าวคำนวณด้วยมาตรฐานและความโปร่งใสในการคำนวณดัชนีระดับสากล

นายพีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ FTREIT เปิดเผยว่า “ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ FTREIT รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ FTREIT ได้รับคัดเลือกเข้าดัชนี FTSE GEIS ซึ่งนับเป็นความสำเร็จก้าวสำคัญที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของดัชนีชั้นนำระดับโลก และถือเป็นโอกาสที่สำคัญที่จะทำให้ FTREIT สามารถเข้าถึงกลุ่มนักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่ทั้งในประเทศ และต่างประเทศได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหน่วยทรัสต์ และนักลงทุน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดที่ให้การสนับสนุน และเชื่อมั่นในศักยภาพของผู้จัดการกองทรัสต์ และ FTREIT เสมอมา”

ปัจจุบันทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการของกองทรัสต์ FTREIT ประกอบด้วย อาคารโรงงานและคลังสินค้ารวม 578 ยูนิต บนพื้นที่ให้เช่ารวม 1.76 ล้านตารางเมตร โดยทุกโครงการตั้งอยู่ในทำเลยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ของไทย อาทิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สมุทรปราการ และจังหวัดในพื้นที่อีอีซี และนับเป็นกองทรัสต์อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยมูลค่าทรัพย์สินรวมกว่า 39,182 ล้านบาท

สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์