FTREIT โชว์ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 64 กวาดรายได้รวมกว่า 810 ล้านบาท พร้อมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน 0.1680 บาทต่อหน่วย

  • FTREIT ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563) (“ไตรมาสที่ 1/64”) สามารถสร้างรายได้รวม 810.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6.1% และมีรายได้จากการลงทุนสุทธิ 534.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10.7%
  • FTREIT คงสถานะ “กองทรัสต์อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย” ด้วยทรัพย์สินภายใต้การจัดการที่เพิ่มขึ้น คิดเป็นมูลค่ากว่า 43,763.3 ล้านบาท บนพื้นที่กว่า 2.01 ล้านตารางเมตร จากการเข้าลงทุนซื้อทรัพย์สินศักยภาพสูงเพิ่ม จากทั้งในและนอกกลุ่มเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย (FPT) รวมมูลค่ากว่า 2,400 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1/2564
  • ประกาศจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนไตรมาสที่ 1/2564 จำนวน 0.1680 บาทต่อหน่วยทรัสต์

กรุงเทพฯ 3 กุมภาพันธ์ 2564

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “FIRM” ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ หรือ “FTREIT” เปิดเผยผลการดำเนินงานใน ไตรมาสที่ 1/2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายได้รวมจำนวน 810.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 46.8 ล้านบาท หรือ 6.1% ขณะที่รายได้จากการลงทุนสุทธิมีจำนวน 534.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 51.6 ล้านบาท หรือ 10.7% โดยมีปัจจัยหลักมาจากที่ อัตราการเช่าเฉลี่ยในไตรมาสที่ 1/2564 อยู่ที่ระดับ 84.0% (อัตราการเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อยู่ที่ระดับ 85.6%) มีอัตราการต่อสัญญาเช่าอยู่ที่ 82.2% และ จากทรัพย์ที่เข้าลงทุนใหม่ในช่วงไตรมาสที่ 4/2563 และ ไตรมาสที่1/2564 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของพอร์ตโฟลิโอของ FTREIT ที่ยังคงมีผลประกอบการทางด้านทรัพย์สินเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความท้าทายจากการแพร่ระบาดของไวรัสCOVID-19 รอบใหม่

สำหรับการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินในไตรมาสที่ 1/2564 กองทรัสต์ได้เข้าลงทุนทรัพย์สินจากกลุ่มบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) และ บริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด เพิ่มเติมตามรายละเอียดทรัพย์สินตามที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้อนุมัติในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2563 ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ซึ่งมีมูลค่าการเข้าลงทุนทั้งสิ้นกว่า 2,400 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กองทรัสต์ FTREIT มีทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการรวม 630 ยูนิต บนพื้นที่กว่า 2.01 ล้านตารางเมตร รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 43,763.3 ล้านบาท และ ล่าสุด ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 หลังจากการรายงานงบการเงินไตรมาสที่ 1/2564 กองทรัสต์ได้ดำเนินการโอนทรัพย์สินส่วนสุดท้ายจำนวน 6 ยูนิต พื้นที่ให้เช่ารวมทั้งสิ้น 16,650 ตารางเมตร มูลค่าการเข้าลงทุนกว่า 380.9 ล้านบาท ส่งผลให้ปัจจุบันกองทรัสต์ มีทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการรวม 636 ยูนิต บนพื้นที่กว่า 2.03 ล้านตารางเมตร

นอกจากนี้ ด้วยผลประกอบการของ FTREIT ที่เติบโตสูงขึ้น และ ความสำเร็จจากการเข้าลงทุนในทรัพย์ใหม่ ทำให้ FTREIT ประกาศจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนประจำไตรมาสที่ 1/2564 ในอัตรา 0.1680 บาทต่อหน่วยทรัสต์ ซึ่งมีกำหนดจ่ายในวันที่ 3 มีนาคม 2564

นายพีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “FIRM” เปิดเผยว่า “แม้ว่าภาคธุรกิจอาจจะยังเผชิญกับความท้าทาย และความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ระรอกใหม่ในปี 2564 แต่เรามั่นใจว่ากองทรัสต์จะยังคงเดินหน้าสร้างผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง ด้วยพอร์ตโฟลิโอที่แข็งแกร่งของ FTREIT ซึ่งเป็นกองทรัสต์อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ตลอดจนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการของกองทรัสต์ที่มีความรอบคอบและยืดหยุ่น เพื่อเตรียมรับมือกับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศ ทั้งนี้ FTREIT จะยังคงมุ่งหน้าบริหารจัดการทรัพย์สินในเชิงรุก และลงทุนในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพเพื่อสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ ของกองทรัสต์ต่อไป”

สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์