"FTREIT" เตรียมจัดประชุมผู้ถือหน่วยฯ ขออนุมัติซื้อทรัพย์ มูลค่าราว 6,000 ล้านบาท ดันสินทรัพย์กองฯ พุ่งขึ้นแตะ 45,000 ล้านบาท

  • FTREIT เดินหน้าขออนุมัติเข้าลงทุนในทรัพย์สินศักยภาพสูง มูลค่าราว 6,000 ล้านบาทจากกลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย และทรัพย์สินนอกกลุ่มจาก บริษัท ชัยอนันต์-บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในทำเลยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรม และโลจิสติกส์ในจังหวัดอยุธยา ปทุมธานี สมุทรปราการ และ ในเขตพื้นที่ EEC
  • ทรัพย์สินที่จะเข้าลงทุนประกอบด้วย อาคารประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 23 ยูนิต คลังสินค้า 42 ยูนิต พื้นที่เช่ารวม 284,609 ตร.ม. บนที่ดินรวมกว่า 405 ไร่ หลังจากการลงทุนเพิ่มเติมครั้งนี้ จะทำให้ FTREIT มีมูลค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้นแตะ 45,000 ล้านบาท
  • การลงทุนในทรัพย์สินศักยภาพครั้งนี้ จะช่วยกระจายความเสี่ยงและเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่กองทรัสต์ FTREIT ในการสร้างรายได้ และคาดได้ว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่เติบโตให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์

กรุงเทพฯ 3 สิงหาคม 2563

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “FIRM” ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ หรือ “FTREIT” เดินหน้าสร้างผลงานครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ 2563 จัดสรรงบราว 6,000 ล้านบาท เพื่อเข้าลงทุนในทรัพย์สินศักยภาพสูง ซึ่งตั้งอยู่ในทำเลยุทธศาสตร์ทางด้านอุตสาหกรรม และโลจิสติกส์จากกลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย หรือ “FPT” มูลค่าการลงทุนประมาณ 3,879 ล้านบาท และทรัพย์สินนอกกลุ่มจาก บริษัท ชัยอนันต์-บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด หรือ “CBP” มูลค่าการลงทุนประมาณ 2,062 ล้านบาท และ รวมถึงค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการเข้าลงทุนอีกบางส่วน ทั้งนี้ ทรัพย์สินทั้งหมดที่ FTREIT จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมประกอบด้วย อาคารประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 23 ยูนิต คลังสินค้า 42 ยูนิต คิดเป็นพื้นที่รวม 284,609 ตารางเมตร บนที่ดินกว่า 405 ไร่

โดยทรัพย์สินของกลุ่ม FPT ประกอบด้วยอาคารประเภทโรงงาน 23 ยูนิต และคลังสินค้า 33 ยูนิต คิดเป็นพื้นที่รวม 159,975 ตารางเมตร ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี ระยอง อยุธยา และ ปทุมธานีและทรัพย์สินจาก CBP ประกอบด้วยสิทธิการเช่าช่วงในที่ดินและอาคารคลังสินค้าระยะเวลา 19 ปี จำนวนทั้งสิ้น 9 ยูนิต พื้นที่รวม 124,634 ตารางเมตร ตั้งอยู่ในพื้นที่บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

จุดเด่นของการเข้าลงทุนในครั้งนี้ ได้แก่

  1. ทรัพย์สินตั้งอยู่ในทำเลยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมที่สำคัญ มีเมกะโปรเจคทางด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานของรัฐบาลที่ส่งเสริมการเติบโตของความต้องการคลังสินค้า และโรงงาน
  2. ทำให้พอร์ตโฟลิโอโดยรวมมีการกระจายความเสี่ยงทางด้านรายได้จากแต่ละอุตสาหกรรมของผู้เช่า สัญชาติผู้เช่าที่หลากหลายขึ้น และการที่กองทรัสต์มีทรัพย์สินในพื้นที่บางพลีเพิ่มขึ้น ซึ่งพื้นที่บางพลีเป็นพื้นที่ที่มีการเติบโตทางด้านความต้องการพื้นที่คลังสินค้าจากกลุ่มอีคอมเมิร์ซ และโลจิสติกส์ ขณะที่อัตราค่าเช่าก็มีการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
  3. การเข้าลงทุนครั้งนี้ทำให้ FTREIT ยังคงเป็นกองทรัสต์ที่มีพื้นที่ให้เช่า และมูลค่าทรัพย์สินสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของกองทรัสต์อุตสาหกรรมในประเทศไทย
  4. คาดการณ์ได้ว่าผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์จะเพิ่มสูงขึ้น

หลังการเข้าลงทุนกองทรัสต์จะมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจาก 578 ยูนิต เป็น 643 ยูนิต พื้นที่ให้เช่าเติบโตจากประมาณ 1.8 ล้านตารางเมตร เป็นประมาณ 2.0 ล้านตารางเมตร อัตราการเช่าพื้นที่เติบโตจากประมาณ 82% เป็น ประมาณ 84% อายุสัญญาเช่าเฉลี่ยเติบโตจาก 2.2 ปี เป็น 2.3 ปี มูลค่าทรัพย์สินเติบโตจากกว่า 39,000 ล้านบาทเป็นกว่า 45,000 ล้านบาท

คณะกรรมการผู้จัดการกองทรัสต์ได้มีมติอนุมัติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ FTREIT ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อขอมติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ในการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่ได้กล่าวข้างต้น

นายพีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “FIRM” เปิดเผยว่า “การลงทุนครั้งสำคัญนี้จะช่วยสร้างมูลค่าพอร์ตโฟลิโอของกองทรัสต์ FTREIT ให้เติบโตขึ้น ด้วยมูลค่าสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นกว่า 45,000 ล้านบาท โดยที่ผ่านมา FTREIT ได้รับความสนใจจากนักลงทุนจำนวนมาก จากการที่ผลประกอบการของกองทรัสต์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A (Stable Outlook) จาก ทริสเรทติ้ง ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ และ ผู้ถือหุ้นกู้ของกองทรัสต์”

สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์