ไทคอน เดินหน้าธุรกิจจัดการกอง REIT เต็มตัว ประเดิมยื่น กลต. ในการตั้งกองทรัสต์กองแรกของกลุ่มพร้อมวางแผนและกลยุทธ์ในการดัน TMAN ขึ้น เป็น REIT Manager ในระดับแนวหน้า

นายวีรพันธ์ พูลเกษ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TICON เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้วางเป้าหมายผลักดันให้ บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จำกัด หรือ “ทีแมน” (TICON Management Co., Ltd : TMAN) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มไทคอน ก้าวสู่การเป็นผู้นำธุรกิจผู้จัดการบริหารกองทรัสต์ (REIT Manager) เพื่อรองรับกับแนวโน้มการเติบโตของการลงทุนในกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะเป็นทางเลือกที่ใหม่ที่ดีสำหรับนักลงทุนในอนาคต

ทั้งนี้ การสร้างความเชื่อมั่นต่อบทบาทของผู้จัดการกองทรัสต์ ซึ่งจะทำหน้าที่บริหารจัดการทรัพย์สินให้ประสบความสำเร็จจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคัดเลือกทีมงานเข้ามาเป็นผู้จัดการบริหารธุรกิจ โดยบริษัทฯได้วางตัวให้ นายอมร จุฬาลักษณานุกูล เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ด้วยเชื่อมั่นในประสบการณ์จากแวดวงสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศมากว่า 20 ปี และมีผลงานที่เกี่ยวข้องกับการดีลธุรกรรมทางการเงินที่ประสบความสำเร็จมาแล้วหลายโครงการ บริษัทฯ จึงมั่นใจว่า นายอมรจะสามารถดำเนินธุรกิจให้ TMAN ประสบความสำเร็จ และเติบโตได้ตามเป้าหมาย

“ขณะนี้ กลุ่มบริษัทไทคอนมีความพร้อมที่จะรุกธุรกิจจัดการบริหารกองทรัสต์ (REIT) อย่างเต็มตัว ภายหลังจากที่ TMAN ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ ดำเนินธุรกิจเป็น ผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager) เรียบร้อยแล้ว โดยขณะนี้ TMAN ก็ได้ยื่นขออนุญาตจัดตั้งกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของทรัพย์สินในกลุ่มไทคอนขึ้น ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว” นายวีรพันธ์ กล่าว

ด้าน นายอมร จุฬาลักษณานุกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทคอน แมนเนจเมนท์ จำกัด (TMAN) กล่าวถึง บทบาทของ REIT Manager ว่า ไม่ต่างจากบทบาทผู้จัดการกองทุนอสังหาริมทรัพย์มากนัก โดยหน้าที่หลักนอกเหนือ จากการจัดการให้กองทรัสต์มีการลงทุนในทรัพย์สินที่มีคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสม คือ การกำหนดนโยบาย ที่สำคัญของกองทรัสต์ ได้แก่ นโยบายการลงทุน การให้เช่าทรัพย์สิน การคัดเลือกผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) ที่เชี่ยวชาญเข้ามาบริหารจัดการทรัพย์สิน นอกจากนี้ REIT Manager ยังมีหน้าที่จัดหาแหล่งเงินทุน ที่เหมาะสมจากตลาดเงินและตลาดทุนให้แก่กองทรัสต์ การดูแลจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่จะลงทุน อาทิ กรรมสิทธิ์ในที่ดิน และกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่าที่ดิน สิทธิการเช่าช่วงที่ดิน และสิทธิการเช่าอาคาร ซึ่งกองทรัสต์จะซื้อหรือ ทำสัญญาเช่า หรือสัญญาเช่าช่วง

นายอมร กล่าวว่า บทบาทที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การจัดหาให้มีผู้เช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์เพื่อให้ สามารถสร้าง รายได้อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งพิจารณาเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วย ตลอดจนการจัดการให้ กองทรัสต์มีการพิจารณาลงทุนในทรัพย์สินที่มีคุณภาพเข้ามาเพิ่มเติม เพื่อให้กองทรัสต์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดต่อผู้ถือหน่วย

“กอง REIT ที่จัดตั้งขึ้นมาในเบื้องต้นจะลงทุนครั้งแรกในอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงงานและคลังสินค้าให้เช่า ของกลุ่มบริษัทไทคอน มีมูลค่าประมาณ 4,000 – 5,000 ล้านบาท โดยมั่นใจว่า มีความน่าสนใจเช่นเดียวกับกองทุน อสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มไทคอนที่จัดตั้งมาก่อนหน้านี้ทั้ง 3 กอง ได้แก่ กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TFUND) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์ (TLOGIS) และกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน อินดัสเทรียล โกรท (TGROWTH) ที่สามารถสร้างผลตอบแทนในระดับ ที่น่าสนใจมาอย่างต่อเนื่อง โดยจุดแข็งที่สำคัญ คือ ทรัพย์สินของไทคอนอยู่ในทำเลที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ ด้านภาคการผลิตและการกระจายสินค้า รวมไปถึงตั้งอยู่ในนิคม อุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม และเขตส่งเสริม อุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศไทยที่ได้รับการส่งเสริม การลงทุนจากสำนักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI) ส่งผลให้กลุ่มไทคอนได้รับประโยชน์จากการจัดตั้งประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เนื่องจากศักยภาพของอุตสาหกรรมการผลิตไทยที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล อีกทั้งความได้เปรียบในเรื่องของทำเลที่ตั้งของประเทศ ซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางของอาเซียนบก ด้วยเหตุนี้ นักลงทุนต่างประเทศจึงสนในเข้ามาลงทุนและขยายธุรกิจในไทย เพื่อใช้เป็นฐานการผลิตและส่งออก” นายอมร กล่าว พร้อมให้ความเห็นว่า

“กอง REIT ยังสามารถลงทุนในคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าเพิ่มเติมในอนาคตได้ รวมทั้ง ยังสามารถนำ อสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นๆ อาทิ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน คอมมูนิตี้มอลล์ ฯลฯ เพิ่มเติม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อทำให้ขนาดของกองทรัสต์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น และส่งเสริมให้เกิดสภาพคล่อง ในการซื้อขายหน่วยทรัสต์ภายหลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มากขึ้น นอกจากนี้ การลงทุนในทรัพย์สินอื่นๆ ยังเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนอีกด้วย

“กอง REIT นับว่าเป็นรูปแบบการลงทุนที่ใหม่สำหรับนักลงทุนไทย แต่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางใน ต่างประเทศ บริษัทฯ มีแผนที่จะสร้างมูลค่าของกอง REIT ให้เติบโตในระยะยาว ด้วยการเพิ่มทรัพย์สินประเภทอื่นๆ เข้ามาในอนาคต โดยเป้าหมายที่สำคัญ คือ การเพิ่มขนาดของกองให้มีการเติบโตไม่ต่ำกว่า 2 หมื่นล้านบาทในระยะเวลา 3-5 ปีข้างหน้า เพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างประเทศ ผู้จัดการกองทรัสต์จึงถือว่ามีบทบาทสำคัญอย่างมาก ในโครงสร้างของกองดังกล่าว ซึ่ง TMAN มั่นใจว่า จากความพร้อมทั้งระบบการจัดการ ผู้บริหาร และ บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ในการบริหารจัดการลงทุนและจัดหาผลประโยชน์จาก อสังหาริมทรัพย์มานานกว่า 20 ปี จะทำให้สามารถบริหาร จัดการลงทุนตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต.ได้เป็นอย่างดี” นายอมร กล่าวในที่สุด

สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์