TREIT เข้าเทรดเป็นทรัสต์กองแรกในปี 2558

นางเกศรา มัญชุศรี (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับนายวีรพันธ์ พูลเกษ(กลาง) กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทคอนอินดัสเทรียลคอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) และนายอมรจุฬาลักษณานุกูล(ที่ 5 จากขวา) กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทคอนแมนเนจเม้นท์ จำกัด ในโอกาสที่“ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน”หรือ “TREIT” ซึ่งเป็นกองทรัสต์กองแรกในปี 2558 เปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์