ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือที่รู้จักในชื่อเดิมว่า ไทคอน เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้ชื่อย่อ “FPT” บริษัทมีประสบการณ์ในการให้บริการอย่างมืออาชีพเพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมไทยมากว่า 30 ปี ได้รับการยอมรับในฐานะผู้พัฒนาและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ ด้วยทรัพย์สินคุณภาพสูงภายใต้การบริหารจัดการกว่า 2.7 ล้านตารางเมตร ครอบคลุมทั้งอาคารโรงงาน อาคารคลังสินค้าและโลจิสติกส์ ที่ตั้งบนทำเลยุทธศาสตร์ทั่วประเทศ ภายใต้ทิศทางกลยุทธ์การขยายขอบเขตรอบด้านในธุรกิจใกล้เคียง ทำให้สามารถขับเคลื่อนการเติบโต และเสริมศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างต่อเนื่อง สำหรับการดำเนินงานในต่างประเทศ บริษัทได้ขยายการประกอบธุรกิจในประเทศอินโดนีเซียเป็นที่แรกในรูปแบบบริษัทร่วมทุน เพื่อพัฒนาเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล โดยบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจในฐานะผู้นำการให้บริการสมาร์ทแพลตฟอร์มด้านอสังหาริมทรัพย์แบบผสมผสานอย่างครบวงจร ครอบคลุมกลุ่มสินทรัพย์ที่หลากหลาย ทั้งนี้ ธุรกิจใหม่ของเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ประกอบด้วย ธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ (Data Centre) ธุรกิจสมาร์ทโซลูชั่น (Smart Solution) และธุรกิจการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม (Township) เพื่อมุ่งไปสู่แนวทางการนำลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer-Centric)