ทำเลที่พิจารณา

กรุงเทพตอนเหนือ
อยุธยา ปทุมธานี
กรุงเทพฝั่งตะวันออก
สมุทรปราการ
เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง

ขั้นตอนในการดำเนินการ

FTREIT รับพิจารณาการเสนอขาย / เช่าอาคารโรงงานและคลังสินค้าที่มีผู้เช่าอยู่แล้ว ในทำเลดังต่อไปนี้

1 เสนอข้อมูล

ส่งเอกสารประกอบการพิจารณามายังผู้จัดการกองทรัสต์

  • สัญญาที่มีผู้เช่าอาคาร
  • โฉนดที่ดิน
  • ใบระวางที่ดิน
  • แบบอาคาร
  • ใบอนุญาตก่อสร้าง
2 ตรวจสอบ

เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าทรัพย์มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ที่กำหนด ผู้จัดการกองทรัสต์จะติดต่อกลับ ผู้เสนอขาย

3 เข้าสำรวจพื้นที่

ผู้เสนอขาย / เช่าอาคารพาเข้าสำรวจ และพิจารณา สถานที่จริง รวมถึงเข้าตรวจสอบข้อกำหนดตามระเบียบทางกฏหมาย

4 ประเมินราคา

ผู้จัดการกองทรัสต์ว่าจ้างบริษัทผู้ประเมินราคาเข้าประเมินราคาทรัพย์

5 ตกลงการซื้อ - ขาย

กรณีที่ผู้จัดการกองทรัสต์ตกลงจะเข้ากองทรัสต์ จะขอนัดพบเจ้าของทรัพย์เพื่อเจรจา สรุปรายละเอียดการซื้อขาย

แบบฟอร์มเสนอขาย / เช่าอาคารโรงงานและคลังสินค้า

ข้อมูลผู้เสนอ
ข้อมูลทรัพย์
ประเภทอาคาร
ที่ตั้ง
ขนาดที่ดิน
ขนาดอาคาร
ราคาเสนอขาย
อัพโหลดเอกสาร
รองรับไฟล์ jpeg, png, gif, pdf ขนาดไม่เกินไฟล์ละ 2MB
1.สัญญาแสดงการมีผู้เช่าอาคาร
2.โฉนดที่ดิน
3.ใบระวางที่ดิน
4.แบบอาคาร
5.ใบอนุญาตก่อสร้าง
หรือสามารถส่งข้อมูลมาที่

คุณ พลัฏฐ์ เลิศพิชชาพงษ์
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 22-23 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 อีเมล : palat.l@frasersproperty.com

สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์