TREIT รายได้ 9 เดือน ทะลุ 300% เล็งลงทุนเพิ่มดันสินทรัพย์โต
"TREIT"...ลั่น 5 ปี เลื่อนชั้นสู่ "กองทรัสต์อุตสาหกรรม" ระดับอาเซียน
แถลงความสำเร็จ
คอลัมน์: Gossipอสังหาฯ
คอลัมน์: เรื่องเล่าปากซอย
คอลัมน์: เรื่องเล่าปากซอย
กองทรัสต์ "TREIT" ประสบความสำเร็จในการออกขายหุ้นกู้ 3,740 ล้านบาท
กองไทคอนออกหุ้นกู้
Business Society Column
"TREIT" จ่อบุ๊คสินทรัพย์คุณภาพจากกลุ่มไทคอน การันตีด้วยลูกค้าที่มีชื่อเสียงระดับโลก
Financial News Column
"TREIT" จ่อบุ๊คสินทรัพย์คุณภาพจากกลุ่มไทคอน การันตีด้วยลูกค้าที่มีชื่อเสียงระดับโลก

สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์