คอลัมน์: เรื่องเล่าปากซอย
คอลัมน์: เรื่องเล่าปากซอย
กองทรัสต์ "TREIT" ประสบความสำเร็จในการออกขายหุ้นกู้ 3,740 ล้านบาท
กองไทคอนออกหุ้นกู้
Business Society Column
"TREIT" จ่อบุ๊คสินทรัพย์คุณภาพจากกลุ่มไทคอน การันตีด้วยลูกค้าที่มีชื่อเสียงระดับโลก
Financial News Column
"TREIT" จ่อบุ๊คสินทรัพย์คุณภาพจากกลุ่มไทคอน การันตีด้วยลูกค้าที่มีชื่อเสียงระดับโลก
คอลัมน์ สังคมธุรกิจ
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัยพ์และสิทธิการเช้าอสังหาริมทรัพย์ ไทคอน (TREIT)
"กองทรัสต์ TREIT" สดใส ได้รับเชิญเดินสายสร้างความเชื่อมนั่ ไกลถึงต่างแดน
ทริสให้เครดิต TREIT ที่ระดับ 'A'

สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์