อยุธยา

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (โรจนะ)

พื้นที่เช่า (ตร.ม.) 18,324
อยุธยา

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (วังน้อย 1)

พื้นที่เช่า (ตร.ม.) 67,306
อยุธยา

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ พาร์ค (วังน้อย 2)

พื้นที่เช่า (ตร.ม.) 9,800
อยุธยา

คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (ห้องเย็น CTD)

พื้นที่เช่า (ตร.ม.) 18,354
สมุทรปราการ

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (บางพลี 1)

พื้นที่เช่า (ตร.ม.) 76,477
สมุทรปราการ

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (บางพลี 2)

พื้นที่เช่า (ตร.ม.)   124,634
สมุทรปราการ

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (บางพลี 3)

พื้นที่เช่า (ตร.ม.) 106,692
ปราจีนบุรี

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (โรจนะ ปราจีนบุรี)

พื้นที่เช่า (ตร.ม.) 14,832
ฉะเชิงเทรา

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ พาร์ค (บางนา)

พื้นที่เช่า (ตร.ม.) 258,260
ชลบุรี

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (อมตะซิตี้ ชลบุรี)

พื้นที่เช่า (ตร.ม.) 19,650
ชลบุรี

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ พาร์ค (ศรีราชา)

พื้นที่เช่า (ตร.ม.) 51,768
ชลบุรี

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (พานทอง)

พื้นที่เช่า (ตร.ม.) 10,600
ชลบุรี

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (แหลมฉบัง 1)

พื้นที่เช่า (ตร.ม.) 69,404
ชลบุรี

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ พาร์ค (แหลมฉบัง 2)

พื้นที่เช่า (ตร.ม.) 66,450
ชลบุรี

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (แหลมฉบัง 3)

พื้นที่เช่า (ตร.ม.) 80,012
ชลบุรี

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (อีสเทิร์น ซีบอร์ด 1 เอ)

พื้นที่เช่า (ตร.ม.) 35,430
ชลบุรี

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (อีสเทิร์น ซีบอร์ด 1 บี)

พื้นที่เช่า (ตร.ม.) 28,968
ชลบุรี

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (อีสเทิร์น ซีบอร์ด 2 เอ)

พื้นที่เช่า (ตร.ม.) 15,800
ชลบุรี

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (บ่อวิน)

พื้นที่เช่า (ตร.ม.) 20,700

สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์