อยุธยา

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

พื้นที่เช่า (ตร.ม.) 32,300
อยุธยา

นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค)

พื้นที่เช่า (ตร.ม.) 103,078
อยุธยา

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

พื้นที่เช่า (ตร.ม.) 131,832
ปทุมธานี

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร

พื้นที่เช่า (ตร.ม.) 54,625
สมุทรปราการ

นิคมอุตสาหกรรมบางปู

พื้นที่เช่า (ตร.ม.) 40,325
ชลบุรี

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

พื้นที่เช่า (ตร.ม.) 238,625
ระยอง

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

พื้นที่เช่า (ตร.ม.) 83,300
ชลบุรี

โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค อมตะนคร

พื้นที่เช่า (ตร.ม.) 7,200
ชลบุรี

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โปรเจค 1)

พื้นที่เช่า (ตร.ม.) 39,250
ชลบุรี

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โปรเจค 2)

พื้นที่เช่า (ตร.ม.) 21,025
ชลบุรี

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โปรเจค 3)

พื้นที่เช่า (ตร.ม.) 38,100

สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์