ราคาหน่วยทรัสต์

ชื่อย่อ: FTREIT 15.20 บาท
เปลี่ยนแปลง
-
(% เปลี่ยนแปลง)
(-%)
วันก่อนหน้า
15.20
ราคาเปิด
15.30
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
916,800
ช่วงราคาระหว่างวัน
14.90 - 15.30
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
15.20 / 216,300
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
13,956,190
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
10.90 - 16.70
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
15.30 / 151,800
ปรับปรุง: