ราคาหน่วยทรัสต์

ชื่อย่อ: FTREIT 17.60 บาท
เปลี่ยนแปลง
-1.10
(% เปลี่ยนแปลง)
(-5.88%)
วันก่อนหน้า
18.70
ราคาเปิด
18.70
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
7,116,000
ช่วงราคาระหว่างวัน
17.60 - 18.70
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
17.50 / 16,500
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
126,313,590
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
10.90 - 18.70
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
17.60 / 361,700
ปรับปรุง: