ราคาหน่วยทรัสต์

ชื่อย่อ: FTREIT 10.80 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.10
(% เปลี่ยนแปลง)
0.93
วันก่อนหน้า
10.70
ราคาเปิด
10.70
ปริมาณ (หน่วย)
94,200
ช่วงราคาระหว่างวัน
10.70 - 10.80
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หน่วย)
10.70 / 113,800
มูลค่า (บาท)
1,008,200
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
10.60 - 14.20
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หน่วย)
10.80 / 132,400

สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์