ราคาหน่วยทรัสต์

ชื่อย่อ: FTREIT 14.30 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.10
(% เปลี่ยนแปลง)
(0.70%)
วันก่อนหน้า
14.20
ราคาเปิด
14.20
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
474,500
ช่วงราคาระหว่างวัน
14.10 - 14.30
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
14.20 / 260,400
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
6,748,370
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
10.90 - 14.50
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
14.30 / 166,600
ปรับปรุง: