ราคาหน่วยทรัสต์

ชื่อย่อ: FTREIT 10.10 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.10
(% เปลี่ยนแปลง)
1.00
วันก่อนหน้า
10.00
ราคาเปิด
10.10
ปริมาณ (หน่วย)
239,100
ช่วงราคาระหว่างวัน
10.00 - 10.20
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หน่วย)
10.00 / 107,000
มูลค่า (บาท)
2,395,030
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
9.34 - 12.39
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หน่วย)
10.10 / 54,500

สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์