ราคาหน่วยทรัสต์

ชื่อย่อ: FTREIT 13.30 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.70
(% เปลี่ยนแปลง)
(-5.00%)
วันก่อนหน้า
14.00
ราคาเปิด
14.00
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3,747,500
ช่วงราคาระหว่างวัน
13.00 - 14.00
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
13.20 / 219,600
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
50,064,980
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
10.90 - 18.70
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
13.30 / 21,100
ปรับปรุง: