ราคาหน่วยทรัสต์

ชื่อย่อ: FTREIT 12.90 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.30
(% เปลี่ยนแปลง)
-2.27
วันก่อนหน้า
13.20
ราคาเปิด
13.20
ปริมาณ (หน่วย)
1,720,000
ช่วงราคาระหว่างวัน
12.80 - 13.30
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หน่วย)
12.80 / 1,760,600
มูลค่า (บาท)
22,303,670
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
10.40 - 14.85
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หน่วย)
12.90 / 18,400

สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์