ราคาหน่วยทรัสต์

ชื่อย่อ: FTREIT 12.80 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.10
(% เปลี่ยนแปลง)
0.79
วันก่อนหน้า
12.70
ราคาเปิด
12.60
ปริมาณ (หน่วย)
482,400
ช่วงราคาระหว่างวัน
12.50 - 12.80
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หน่วย)
12.60 / 100
มูลค่า (บาท)
6,113,700
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
10.40 - 14.20
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หน่วย)
12.80 / 49,500

สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์