กิจกรรมที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน ผลประกอบการ ไตรมาส 2/2565
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน ผลประกอบการ ไตรมาส 1/2565
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน ผลประกอบการประจำปี 2564
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน ผลประกอบการ ไตรมาส 3/2564
AEC Insider
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน ผลประกอบการ ไตรมาส 2/2564
การประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2564
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน ผลประกอบการประจำปี 2563
การประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2563
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน ผลประกอบการ ไตรมาส 2/2563
ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2563
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน ผลประกอบการประจำปี 2562

สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์