ข้อมูลนักวิเคราะห์

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
คุณจันทร์เพ็ญ ศิริธนารัตนกุล
โทร: +662 857 7831
อีเมล: research@th.dbs.com
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
คุณรตา ลิ้มสุทธิวันภูมิ
โทร: +662 617 4960
อีเมล: rata.lim@thanachartsec.co.th

สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์