FTREIT ได้ลงทุนในทรัพย์สินประเภทอาคารคลังสินค้า และอาคารโรงงานที่ก่อให้เกิดรายได้รวม 548 ยูนิต ด้วยพื้นที่ให้เช่ารวม 1,648,625 ตร.ม. บนที่ดิน 2,085 ไร่

ประเภทของทรัพย์สิน

(สัดส่วนตามพื้นที่)

อาคารคลังสินค้า

52%

233
ยูนิต ของอาคารคลังสินค้า
833
ไร่ ของที่ดิน
858,965
ตร.ม. ของพื้นที่ให้เช่า
16
แห่ง ทำเลยุทธศาสตร์ ในโครงการโลจิสติคส์พาร์ค และสวนอุตสาหกรรม

อาคารโรงงาน

48%

315
ยูนิต ของอาคารโรงงาน
1,229
ไร่ ของที่ดิน
789,660
ตร.ม. ของพื้นที่ให้เช่า
11
แห่ง ทำเลยุทธศาสตร์ ในนิคมอุตสาหกรรม และสวนอุตสาหกรรม

รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สิน

(สัดส่วนตามพื้นที่)

กรรมสิทธิ์

1,204,271
ตร.ม. ของพื้นที่ให้เช่า
142
ยูนิต ของอาคารคลังสินค้า 498,711 ตร.ม.
290
ยูนิต ของอาคารโรงงาน 705,560 ตร.ม.

สิทธิการเช่า

444,354
ตร.ม. ของพื้นที่ให้เช่า
91
ยูนิต ของอาคารคลังสินค้า 360,254 ตร.ม.
25
ยูนิต ของอาคารโรงงาน 84,100 ตร.ม.
26 ปี
อายุสิทธิการเช่าคงเหลือ