FTREIT ได้ลงทุนในทรัพย์สินประเภทอาคารคลังสินค้า และอาคารโรงงานที่ก่อให้เกิดรายได้รวม 547 ยูนิต ด้วยพื้นที่ให้เช่ารวม 1,631,171 ตร.ม. บนที่ดิน 2,061 ไร่

ประเภทของทรัพย์สิน

(สัดส่วนตามพื้นที่)

อาคารคลังสินค้า

52%

232
ยูนิต ของอาคารคลังสินค้า
833
ไร่ ของที่ดิน
840,611
ตร.ม. ของพื้นที่ให้เช่า
16
แห่ง ทำเลยุทธศาสตร์ ในโครงการโลจิสติคส์พาร์ค และสวนอุตสาหกรรม

อาคารโรงงาน

48%

315
ยูนิต ของอาคารโรงงาน
1,229
ไร่ ของที่ดิน
790,560
ตร.ม. ของพื้นที่ให้เช่า
11
แห่ง ทำเลยุทธศาสตร์ ในนิคมอุตสาหกรรม และสวนอุตสาหกรรม

รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สิน

(สัดส่วนตามพื้นที่)

กรรมสิทธิ์

1,186,817
ตร.ม. ของพื้นที่ให้เช่า
141
ยูนิต ของอาคารคลังสินค้า 442,354 ตร.ม.
290
ยูนิต ของอาคารโรงงาน 706,460 ตร.ม.

สิทธิการเช่า

442,654
ตร.ม. ของพื้นที่ให้เช่า
91
ยูนิต ของอาคารคลังสินค้า 360,254 ตร.ม.
25
ยูนิต ของอาคารโรงงาน 84,100 ตร.ม.
26 ปี
อายุสิทธิการเช่าคงเหลือ