โครงการ พื้นที่เช่า (ตร.ม.) ที่ตั้ง
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 32,300 อยุธยา
นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) 103,978 อยุธยา
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 131,832 อยุธยา
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร 54,625 ปทุมธานี
นิคมอุตสาหกรรมบางปู 40,325 สมุทรปราการ
โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค อมตะนคร 238,625 ชลบุรี
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 7,200 ชลบุรี
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โปรเจค 1) 39,250 ชลบุรี
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โปรเจค 2) 21,025 ชลบุรี
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โปรเจค 3) 38,100 ชลบุรี
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 83,300 ระยอง
รวมทั้งหมด 790,560