ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้

175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 13/1 (ห้อง 1308) ถนนสาทรใต้
เเขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ฝ่ายขาย
080 580 5005
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
คุณ เรณุกา อรัญนารถ
02 679 6565 ต่อ 826

ทรัสตี :

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7, 21 และ 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
02 679 6400

ส่งคำถามถึงนักลงทุนสัมพันธ์

เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของคุณโปรดปฏิบัติตามคำสั่ง Captcha ด้านล่าง ใช้เพื่อป้องกันการส่งแบบอัตโนมัติและการลดสแปม