ติดต่อ

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์สพร๊อพเพอร์ตี้

175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 13/1 (ห้อง 1308) ถนนสาทรใต้ เเขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

โทร : +66 2 679 6565 ต่อ 803

อีเมล์ : ftreit.ir@frasersproperty.com

แบบฟอร์มติดต่อ

เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของคุณโปรดปฏิบัติตามคำสั่ง Captcha ด้านล่าง ใช้เพื่อป้องกันการส่งแบบอัตโนมัติและการลดสแปม